Juridische opmerkingen

Juridische opmerkingen voor de website www.chicasa.it:

Bedrijfsnaam: VECO snc.
Procureur: Enrico Calosso
maatschappelijke zetel: Camisola plein, 3 – 14015 San Damiano d'Asti (BIJ)
P.IVA, Fisc-code. e Reg. CUNEO bedrijven sectie. Normaal: 01350520050
REA:
———————————————————————–
VECO snc. behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar websites en juridische kennisgevingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie kan worden bekeken via de hyperlink “juridische opmerkingen” gelegen in het onderste gedeelte (piede o footer) van deze website.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van de site:

Toegang tot deze site impliceert aanvaarding door de gebruiker, zonder uitzondering of voorbehoud van de volgende voorwaarden::
– Geen enkel deel van de site mag worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in een elektronisch of papieren formaat, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf VECO snc.
VECO snc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade, direct of indirect door het gebruik van de informatie en eventuele software op de site en het gebruik dat derden ervan kunnen maken;
– deze site kan links naar andere websites bevatten.
VECO snc. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacy- en beveiligingsbeleid van dergelijke sites.

Beperking van de aansprakelijkheid:

De VECO snc. verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site zo actueel en nauwkeurig mogelijk is; het wijst echter elke directe en indirecte verantwoordelijkheid af, jegens gebruikers en derden in het algemeen, voor eventuele schade, zij het direct, incidenteel, gevolgschade of indirecte, evenals voor verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, welwillendheid, bedrijf of kans, voor eventuele onjuistheden, fouten, weglatingen in de inhoud en gegevens die op de site zijn gepubliceerd, of in verband met het gebruik ervan, of het onvermogen om de Site of de daar gepubliceerde inhoud te gebruiken door toegang tot sites van derden die via hyperlinks beschikbaar worden gesteld, of het gebruik ervan, of het onvermogen om ze of de daarin gepubliceerde inhoud te gebruiken.
VECO snc. is toegewijd, zo snel mogelijk verwijderen, volgende rapporten, inhoud die naar eigen goeddunken als schadelijk wordt beschouwd, In ieder geval, als zodanig verklaard door een bepaling van de gerechtelijke autoriteit.
Dit gedeelte van de site kan op elk moment worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om ze voortdurend te controleren. Het gebruik van de Site vormt een afdoend gedrag dat de waarde heeft van volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bovenstaande clausules.

Gebruik van de site:

In geen geval de VECO snc. kan aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect wordt veroorzaakt door toegang tot de site, van het onvermogen of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen, van uw vertrouwen en gebruik van de daarin opgenomen informatie. VECO snc. zal bijgewerkte informatie op de site invoegen, maar garandeert niet hun volledigheid of nauwkeurigheid.
VECO snc. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en juridische opmerkingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Toegang tot gelinkte externe sites:

VECO snc. is niet verantwoordelijk voor de sites die toegankelijk zijn via de links die op de site zelf zijn geplaatst, geleverd als een eenvoudige service aan netwerkgebruikers.
Het feit dat VECO snc. geef deze links, impliceert niet de goedkeuring van de sites zelf, op wiens kwaliteit?, inhoud en afbeeldingen, VECO snc. wijst elke vorm van verantwoordelijkheid af. VECO snc. Het is niet, dus, op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de informatie die de gebruiker heeft verkregen door toegang te krijgen tot de sites waarnaar wordt gelinkt VECO snc.. Daarom moeten ze met betrekking tot de juistheid van de informatie op deze sites in aanmerking worden genomen, uitsluitend, verantwoordelijk, de eigenaars van de sites die toegankelijk zijn onder de door hen voorziene voorwaarden.

auteursrechten:

de pagina's van deze site met hun inhoud gepubliceerde tekst, afbeeldingen, ik bestanden, foto's en andere informatie, worden beschermd door de huidige wetgeving met bepalingen over copyright (Grasveld. 633/41) en industriële eigendomsrechten. De inhoud van de site is alleen beschikbaar voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik; daarom, geen inhoud kan worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verstuurd, opnieuw verzonden of gedistribueerd op welke manier dan ook, behalve in het geval van eenvoudige registratie op een terminal voor persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden; zelfs in het toegestane geval van gebruik voor persoonlijk gebruik, de relatieve aanduidingen en/of vermeldingen van eigendom van de gebruikte inhoud moeten intact worden gehouden. Elk product of bedrijf dat op deze site wordt vermeld, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren of houders en kunnen worden beschermd door patenten en / of auteursrechten die zijn verleend of geregistreerd door de bevoegde autoriteiten.. Ze kunnen daarom alleen worden gedownload of gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik: daarom niets, niet eens gedeeltelijk, kan worden gekopieerd, gewijzigd of doorverkocht met winstoogmerk of om er enig voordeel uit te halen. Gebruik is verboden, de publicatie, de verdeling, het opnemen van de inhoud die op de Site is gepubliceerd op andere internetsites, tenzij specifiek geautoriseerd door de houders van de rechten op de inhoud zelf. De site kan hyperlinks bevatten naar andere internetsites,VECO snc. oefent geen controle uit over de inhoud van deze sites e, bijgevolg, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de waarheid ervan, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualisering.

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijken